GAMOFX

US30 SELL THEO QML hit TP 10r

Giá xuống
CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
video này chia sẻ chiến lược mà mình đã vào lệnh ngày hôm qua thứ 6 ngày 16-9-2022
mô hình này rất thường xuyên xuất hiện, mời các bạn tham khảo mô hình này
lưu ý:RR rất cao

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.