FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
Daily = đã có điểm B đang hình thành C
H4 tín hiệu tăng còn mạnh
H1 chờ 1 cú chọt xuống mạnh
Bình luận: Hủy hình khi có tín hiệu tăng từ H4, H1