CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
26 lượt xem
0
tín hiệu ngắn hạn xuất hiện theo mô hình tam giác tích lũy, tôi đợi break xuống và backtext tại B để vào lệnh cùng trend dài giảm trước đó