dinhchien

US30 - Mục tiêu mới cho tin tốt từ Huawei

Giá lên
FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
- Daily: có tín hiệu hiệu Divergence cực tốt cho canh sell.
- Tuy nhiên: H4, H1 đều có tín hiệu tăng mạnh.
- Chọn hướng tăng với rủi ro 1% tài khoản. Giao dịch loại 4.
- Luôn dừng lỗ.
- Key giao dịch: xác suất 50% cho dự đoán từ quá khứ.