DamThinh

US30 hình thành hỗ trợ trung hạn

CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
16 lượt xem
0
kịch bản us30 hồi phục trở lại trong phạm vi trung hạn
Bình luận: hit TP +5 R