XTBVietnam

Dow Jones chạm mức cao nhất mọi thời đại

CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
Chỉ số chứng khoán Dow Jones gần đây đã đạt mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rằng mức này đã được kiểm tra hai lần và mức 30,000 điểm này vẫn chưa bị phá vỡ. Mức này trùng khớp với mức fibonacci 138.2 của sóng giảm gần đây nhất.

Đồ thị US30 khung D1.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.