CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
chiến lược giao dịch theo chu kỳ giá kết hợp hành động giá !
tuy sử dụng khung thời gian nhỏ là M5 nhưng vẫn đảm bảo được các điều kiện để xác nhận được xu hướng và tín hiệu vào lệnh như hình ảnh đã minh họa!
giá tích lũy và đi xu hướng mới như hình đã đánh dấu .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.