dinhchien

US30 - Đã có quy luật tăng

Giá lên
FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
- Vì đoán từ quá khứ nên xác suất chỉ 50%.
- Dừng lỗ nếu phá quy luật tăng hiện tại,
- Rủi ro: 1% tài khoản tổng.