dinhchien

US30 - PP 3 màn hình, Price aciton & Elliot 27-8

Giá xuống
FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
Màn hình 1 khung Ngày: xu hướng giảm nhưng chưa rõ ràng vậy chỉ áp dụng 0.5 - 1% rủi ro.
Màn hình 2 khung 4 giờ: điều chỉnh về vùng quá mau rồi giảm và phá vỡ key 4 giờ
Màn hình 3 xuất hiện chỉ báo Elliot Targets cho 3 mục tiêu.

Bình luận