CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
62 lượt xem
2
kịch bản lần này follow theo trend giảm kỳ vọng cuối tuần này chốt nến W, MN giảm mạnh, tp dài theo kênh giảm
tín hiệu ngắn hạn bao gồm fakey cản và breakout trendline