CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
16 lượt xem
1
kháng cự 31123 là đỉnh của năm 2020
7 tháng đầu năm nay 2021 giá đã phá vỡ mốc đỉnh cũ trước đó và tăng nhưng liệu sẽ là break out tăng hay là đợt giảm mạnh khi đang có dấu hiệu tích lũy hẹp dần theo trendline bạn thấy
chiến lược khuyến nghị theo dõi khung thời gian bé xuất hiện để giao dịch theo 2 kịch bản dài hạn đã đưa lên .

Bình luận

Xin chao
Phản hồi