CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
ý tưởng chỉ mang tính chất thaM khảo, khong khuyến nghị mua bán.