FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
us30 dowjone , sideway up