dinhchien

US30 - Tín hiệu tăng theo kênh Keltner 23/9/2021

Giá lên
FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
Số lần thua liên tiếp: 4
Số lần thắng liên tiếp: 5
-----------
+ Tín hiệu tăng khi giá đóng cửa vượt lên đường Upper 2 kênh giá Keltner + chỉ số k chỉ báo Stochastic vượt lên 80.

+ Tín hiệu giảm khi giá đóng cửa vượt xuống đường Lower 2 kênh giá Keltner + chỉ số k chỉ báo Stochastic vượt xuống 20.

+ Vào lệnh khi chỉ số k điều chỉnh rồi cắt chỉ số d theo xu hướng.
- Buy: d > 70
- Sell: d < 17