FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
Chúc mọi người giao dịch thành công.