FAST-TRADING

Canh buy US30 tại Zone 2 và 3

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hiện tại vẫn tiếp tục duy trì trong xu hướng tăng ngắn hạn, có thể canh Buy tại Zone 2 và 3. Lưu ý nếu thủng Zone 3 thì sẽ giảm điều chỉnh.

Zone 1: 36427 - 36462
Zone 2: 36296 - 36349
Zone 3: 36197 - 36233
Zone 4: 36083 - 36142

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd