Samurai_FX_VN

Cú SELL của thế kỉ US30

Giá xuống
Samurai_FX_VN Pro+ Cập nhật   
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Hiện tại US30 đang hoàn thành nốt đoạn sóng cuối cùng trước khi chính thức đổ đèo.
Sóng cuối cùng từ 4-->5 hiện tại có 2 phương án đếm sóng. Phương án màu cam hoặc phương án màu vàng. Nhưng dù đếm theo phương án nào thì vẫn có chung 1 điểm Keylever để Sell đó là vùng 34200.
Chie cần có nến đóng cửa (ít nhất H4) dưới mức giá này, thì kế hoạch Sell dài chính thức được kích hoạt.
Hãy chờ đợi con mồi đến nơi để tranh thủ bắn lấy con mồi to nhất của mọi thời đại kể từ khi chỉ số US30 này ra đời.
Bình luận: Thuyền đã bắt đầu rời bến
Bình luận: công việc chỉ đơn giản là rời SL về entry và chờ có điểm đẹp vào bán thêm và chờ đợi thu hoạch
Bình luận: Đã bị SL tại điểm hòa vốn. Chờ đợ cơ hội phá lại mốc giá đã chọn để vào lại.