FAST-TRADING

US30 PHỤC MẠNH TRƯỚC CUỘC HỌP FED

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đã có dấu hiệu hồi phục mạnh trong phiên đêm qua. Có thể chờ vượt Zone 2 và tiếp tục Buy đến Zone 1.

Zone 1: 33799 - 33959
Zone 2: 33429 - 33580
Zone 3: 32814 - 33001
Zone 4: 32399 - 32525

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.