FAST-TRADING

US30 trong ngắn hạn chú ý khu vực Zone 2

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Xu hướng US30 chính hôm nay vẫn thiên về xu hướng giảm
Chú ý khả năng sẽ đảo chiều nếu Zone 2 bị thủng.

Zone 1: 35151 - 35200
Zone 2: 34914 - 34981
Zone 3: 34518 - 34659
Zone 4: 34228 - 34311
FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd