FAST-TRADING

US30 trong ngắn hạn chú ý khu vực Zone 2

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Xu hướng US30 chính hôm nay vẫn thiên về xu hướng giảm
Chú ý khả năng sẽ đảo chiều nếu Zone 2 bị thủng.

Zone 1: 35151 - 35200
Zone 2: 34914 - 34981
Zone 3: 34518 - 34659
Zone 4: 34228 - 34311

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.