FAST-TRADING

US30 tiếp tục Buy tại Zone 3

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay tiếp tục canh Buy tại Zone 3, trường hợp vượt Zone 2 sẽ chờ giá tích luỹ quanh vùng này Buy đến Zone 1

Zone 1: 36010 - 36035
Zone 2: 35898 - 35942
Zone 3: 35793 - 35833
Zone 4: 35597 - 35655

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd