FAST-TRADING

US30 Buy tại vùng 3 và chú ý đỉnh vùng 2

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn tiếp tục duy trì trong biên độ tăng, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi và chờ vượt đỉnh Zone 2 và tiếp tục Buy đến Zone 1.

Ngoài ra, nếu giá điều chỉnh có thể canh Buy tại Zone 3
Zone 1: 35585 - 35627
Zone 2: 35468 - 35511
Zone 3: 35313 - 35341
Zone 4: 35074 - 35120

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd