FAST-TRADING

US30 Buy tại vùng 3 và chú ý đỉnh vùng 2

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn tiếp tục duy trì trong biên độ tăng, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi và chờ vượt đỉnh Zone 2 và tiếp tục Buy đến Zone 1.

Ngoài ra, nếu giá điều chỉnh có thể canh Buy tại Zone 3
Zone 1: 35585 - 35627
Zone 2: 35468 - 35511
Zone 3: 35313 - 35341
Zone 4: 35074 - 35120

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.