giaodichsong

Update Plan US30

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Tuần sau US 30 sẽ còn tiếp tục giảm . Tuy nhiên trong quá trình giảm sẽ xuất hiện sóng điều chỉnh .