FAST-TRADING

US30 tiếp tục canh Buy tại Zone 3

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn tiếp tục canh Buy tại vùng Zone 3. Target hôm nay dự kiến sẽ trong biên Zone 1 và 2

Zone 1: 35148 - 35205
Zone 2: 35028 - 35065
Zone 3: 34528 - 34636
FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd