FAST-TRADING

US30 tiếp tục đảo chiều giảm điểm

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đã quay trở lại xu hướng giảm ngắn hạn, canh Sell ở Zone 2, nếu thủng Zone 2 thì dừng lại quan sát. Chờ thủng luôn Zone 1 thì sẽ tăng.
Zone 1: 34725 - 34781
Zone 2: 34496 - 34590
Zone 3: 34149 - 34262
Zone 4: 33934 - 33978
FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd