FAST-TRADING

US30 tiếp tục đảo chiều giảm điểm

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đã quay trở lại xu hướng giảm ngắn hạn, canh Sell ở Zone 2, nếu thủng Zone 2 thì dừng lại quan sát. Chờ thủng luôn Zone 1 thì sẽ tăng.
Zone 1: 34725 - 34781
Zone 2: 34496 - 34590
Zone 3: 34149 - 34262
Zone 4: 33934 - 33978

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.