FAST-TRADING

US30 chỉnh mạnh trong đêm qua

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đang có tín hiệu giảm mạnh, chú ý canh Sell tại Zone 2 và tiếp tục sell khi thủng Zone 3.

Zone 1: 35614 - 35657
Zone 2: 35468 - 35515
Zone 3: 35280 - 35334
Zone 4: 35050 - 35119

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.