FAST-TRADING

US30 chỉnh mạnh trong đêm qua

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đang có tín hiệu giảm mạnh, chú ý canh Sell tại Zone 2 và tiếp tục sell khi thủng Zone 3.

Zone 1: 35614 - 35657
Zone 2: 35468 - 35515
Zone 3: 35280 - 35334
Zone 4: 35050 - 35119

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd