FAST-TRADING

US30 vẫn tiếp tục giảm trong hôm nay

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn duy trì trong tín hiệu điều chỉnh giảm, có thể Sell tại Zone 2. Nếu thủng tiếp Zone 3 thì sẽ canh Sell tại vùng này đến Zone 4.

Zone 1: 36220 - 35251
Zone 2: 35137 - 36158
Zone 3: 36041 - 36062
Zone 4: 35934 - 35965

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd