FAST-TRADING

US30 vẫn tiếp tục giảm trong hôm nay

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn duy trì trong tín hiệu điều chỉnh giảm, có thể Sell tại Zone 2. Nếu thủng tiếp Zone 3 thì sẽ canh Sell tại vùng này đến Zone 4.

Zone 1: 36220 - 35251
Zone 2: 35137 - 36158
Zone 3: 36041 - 36062
Zone 4: 35934 - 35965

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.