FAST-TRADING

US30 quay trở về tiếp tục cho xu hướng tăng

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đang trong xu hướng tăng, canh Buy tại Zone 2, nếu thủng Zone 2 xu hướng sẽ đảo chiều.
Zone 1: 34435 - 34491
Zone 2: 34068 - 34147
Zone 3: 33841 - 33878
Zone 4: 33595 - 33656
FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd