FAST-TRADING

US30 quay trở về tiếp tục cho xu hướng tăng

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đang trong xu hướng tăng, canh Buy tại Zone 2, nếu thủng Zone 2 xu hướng sẽ đảo chiều.
Zone 1: 34435 - 34491
Zone 2: 34068 - 34147
Zone 3: 33841 - 33878
Zone 4: 33595 - 33656

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.