FAST-TRADING

US30 vẫn kỳ vọng tăng trước cuộc họp FOMC

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn tiếp tục duy trì trong biên tăng điểm, chú ý canh Buy tại Zone 2 với target tại Zone 1

Zone 1: 35950 - 35995
Zone 2: 35853 - 35903
Zone 3: 35739 - 35785
Zone 4: 35628 - 35647

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.