FAST-TRADING

US30 vẫn kỳ vọng tăng trước cuộc họp FOMC

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn tiếp tục duy trì trong biên tăng điểm, chú ý canh Buy tại Zone 2 với target tại Zone 1

Zone 1: 35950 - 35995
Zone 2: 35853 - 35903
Zone 3: 35739 - 35785
Zone 4: 35628 - 35647

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd