FAST-TRADING

US30 tiếp tục duy trì trong xu hướng giảm

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hiện tại vẫn tiếp tục trong giai đoạn điều chỉnh, canh Sell tại Zone 2 và tiếp tụcsell đến Zone 4 nếu thủng Zone 3

Zone 1: 36160 - 36197
Zone 2: 36011 - 36049
Zone 3: 35913 - 35938
Zone 4: 35821 - 35845

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd