FAST-TRADING

US30 hôm nay sẽ chờ giá vượt Zone 3

OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay chú ý không nên Sell vội tại Zone 3, chỉ canh Buy nếu như giá vượt khỏi Zone 3.

Zone 1: 36709 - 36785
Zone 2: 36464 - 36537
Zone 3: 36154 - 36294
Zone 4: 35676 - 35844

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd