FAST-TRADING

US30 đã vượt Zone 3

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay có nhiều khả năng sẽ hồi phục khi giá đã có dấu hiệu vượt Zone 3. Có thể canh Buy quanh vùng này.

Zone 1: 36709 - 36785
Zone 2: 36464 - 36537
Zone 3: 36120 - 36288
Zone 4: 35676 - 35818

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd