FAST-TRADING

US30 dự kiến điều chỉnh về gần Zone 4

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đang có dấu hiệu giảm, chúng ta có thể canh Buy tại Zone 4.
Ngoài ra, trường hợp giá bất ngờ bật mạnh lên Zone 3 thì sẽ tiếp tục Buy lên Zone 2

Zone 1: 36427 - 36462
Zone 2: 36296 - 36321
Zone 3: 36196 - 36233
Zone 4: 36086 - 36148

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd