FAST-TRADING

US30 dự kiến điều chỉnh về gần Zone 4

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đang có dấu hiệu giảm, chúng ta có thể canh Buy tại Zone 4.
Ngoài ra, trường hợp giá bất ngờ bật mạnh lên Zone 3 thì sẽ tiếp tục Buy lên Zone 2

Zone 1: 36427 - 36462
Zone 2: 36296 - 36321
Zone 3: 36196 - 36233
Zone 4: 36086 - 36148

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.