FAST-TRADING

US30 hôm nay ý Zone 2 và Zone 3

OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay sẽ hơi khó giao dịch, để ý các Zone 2 và 3, giá có thể sẽ bật lên bật xuống giữa 2 Zone
Xu hướng tăng sẽ được xác nhận nếu vượt lên Zone 2 và tăng đến Zone 1
Sẽ giảm tiếp về Zone 4 nếu thủng Zone 3
Trong biên Zone 2 và 3 thì chị giao dịch scalping
FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd