FAST-TRADING

US30 hôm nay ý Zone 2 và Zone 3

OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay sẽ hơi khó giao dịch, để ý các Zone 2 và 3, giá có thể sẽ bật lên bật xuống giữa 2 Zone
Xu hướng tăng sẽ được xác nhận nếu vượt lên Zone 2 và tăng đến Zone 1
Sẽ giảm tiếp về Zone 4 nếu thủng Zone 3
Trong biên Zone 2 và 3 thì chị giao dịch scalping

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.