FAST-TRADING

US30 chỉ đảo chiều khi vượt khỏi vùng 1

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Xu hướng của US30 hôm nay vẫn đang sideway trong biên giảm, giá chỉ có thể đảo chiều khi breakout vùng 1.
Chú ý các vùng sau:

Vùng 1: 35151 - 35200
Vùng 2: 34883 - 34917
Vùng 3: 34603 - 34641
Vùng 4: 34311 - 34315
FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd

Bình luận