WyckoffianVietnam

US30, sau cú spring là tới SOS rally nhé

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 đã có 1 nến Ease of movement phục hồi lại vào Trading Range. Mục tiêu tiếp theo đương nhiên là vượt đỉnh 27000 ;)