FAST-TRADING

US30 xuất hiện tín hiệu giảm trong hôm nay

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 đang có tín hiệu giảm mạnh trong phiên tối qua sau khi giá có đợt rớt trong đêm. Hiện tại xu hướng chính trong hôm nay là giảm.
Zone 2: 35189 - 35211
Zone 3: 35061 - 35084
Zone 4: 34967 - 34996

Chú ý nếu già breakout Zone 2 thì có thể sẽ đảo chiều lại trong hôm nay.
FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd

Bình luận