LamPhuc

Phân tích xu hướng US30 - SELL

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Hiện tại chỉ số đang có dấu hiệu retest lại ngưỡng kháng cự (26081 - 26154). Mọi người có thể chờ chỉ số retest và có dấu hiệu giảm thì có thể vào lệnh Sell.
Chúc mọi người thành công !
Giao dịch đang hoạt động: Hiện tại chỉ số đã hồi về đến ngưỡng kháng cự.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu