FAST-TRADING

US30 chú ý Zone 1 và Zone 2

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay chú ý các Zone Buy. Xu hướng sẽ tiếp tục tăng nếu thủng Zone 2

Zone 1: 35151 - 35204
Zone 2: 34868 - 34962
Zone 3: 34528 - 34636
Zone 4: 34274 - 34356
FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd