FAST-TRADING

US30 canh Buy tại Zone 2

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay tiếp tục canh Buy tại Zone 2. Xu hướng lớn vẫn đang trong giai đoạn giảm giá, chú ý Zone 2 nếu thủng thị trường sẽ giảm trở lại.

Zone 1: 35604 - 35665
Zone 2: 35340 - 35400
Zone 3: 35002 - 35138
Zone 4: 34687 - 34758

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd