FAST-TRADING

US30 hôm nay đã quay lại xu hướng tăng

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đang có tín hiệu đảo chiều sau khi giá vượt qua khỏi vùng 34274 - 34363. Chú ý Zone 2

Zone 1: 34528 - 34636
Zone 2: 34274 - 34363
Zone 3: 33663 - 33767
FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd