FAST-TRADING

US30 hôm nay đã quay lại xu hướng tăng

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đang có tín hiệu đảo chiều sau khi giá vượt qua khỏi vùng 34274 - 34363. Chú ý Zone 2

Zone 1: 34528 - 34636
Zone 2: 34274 - 34363
Zone 3: 33663 - 33767

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.