FAST-TRADING

US30 sideway quanh Zone 2 và 1

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay có thể sẽ vẫn sideway trong biên Zone 2 và Zone 1. Có thể canh Buy ngắn hạn tại Zone 2

Zone 1: 36201 - 36103
Zone 2: 35847 - 35994
Zone 3: 35451 - 35577
Zone 4: 35094 - 35232

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd