Samurai_FX_VN

Kế hoạch giao dịch US30 tuần thứ 3 tháng 11/2021

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
39 lượt xem
0
US30 đang trong giai đoạn điều chỉnh, sóng A đã hoàn thành và đang trong giai đoạn hình thành sóng B. Công việc của chúng ta là chờ B kết thúc để Sell từ B tới C.
B dự kiến kết thúc quanh vùng 36400. Mục tiêu giảm điểm về 35545.