FAST-TRADING

US30 tiếp tục canh Sell tại Zone 3

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn tiếp tục khả năng duy trì trong xu hướng giảm, có thể canh Sell tại Zone 3

Zone 1: 36709 - 36785
Zone 2: 36464 - 36537
Zone 3: 36265 - 36366
Zone 4: 36102 - 36166

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd