FAST-TRADING

US30 hồi phục trong ngắn hạn

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 sau khi giảm liên tiếp 3 phiên thì nhiều khả năng hôm nay sẽ tiếp tục quay trở lại nhịp tăng điểm, có thể canh Buy tại Zone 3 hoặc chờ vượt Zone 2 và tiếp tục Buy.

Zone 1: 36119 - 36170
Zone 2: 36000 - 36049
Zone 3: 35887 - 35930
Zone 4: 35698 - 35736

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd