FAST-TRADING

US30 hồi phục trong ngắn hạn

OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 sau khi giảm liên tiếp 3 phiên thì nhiều khả năng hôm nay sẽ tiếp tục quay trở lại nhịp tăng điểm, có thể canh Buy tại Zone 3 hoặc chờ vượt Zone 2 và tiếp tục Buy.

Zone 1: 36119 - 36170
Zone 2: 36000 - 36049
Zone 3: 35887 - 35930
Zone 4: 35698 - 35736

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.