FAST-TRADING

US30 xác nhận giảm điểm trong hôm nay

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đã có tín hiệu đảo chiều và giảm trở lại, chú ý các Zone Sell

Zone 1: 34711 - 34814
Zone 2: 34509 - 34567
Zone 3: 34270 - 34310
Zone 4: 34088 - 34180
FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd