FAST-TRADING

US30 tiếp tục buy tại Zone 3

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn tiếp tục duy trì trong xu hướng tăng, chú ý canh Buy tại Zone 3. Nếu giá thủng Zone 2 thì sẽ tiếp tục tăng đến Zone 1 và khả năng sẽ vượt

Zone 1: 36427 - 36462
Zone 2: 36339 - 36367
Zone 3: 36197 - 36233
Zone 4: 36083 - 36142

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd