FAST-TRADING

US30 ÁP LỰC BÁN TRONG PHIÊN ĐẦU TUẦN

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Mỹ, Canada, Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý chặn có chọn lọc một số ngân hàng của Nga khỏi hệ thống ngân hàng SWIFT. Động thái này được cho là giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế của Nga. Tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn khả năng gây thiệt hại cho chính những công ty và ngân hàng của phương Tây.

Khả năng trong hôm nay, US30 sẽ có thể quay đầu giảm điểm trở lại trong phiên tối. Có thể chờ thủng Zone 2 và tiếp tục Sell

Zone 1: 33939 - 34051
Zone 2: 33219 - 33437
Zone 3: 32847 - 33438
Zone 4: 32234 - 32543

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.