FAST-TRADING

US30 vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn đang trong giai đoạn giảm ngắn hạn, chú ý canh Sell tại Zone 3, nếu giá vượt Zone 3 sẽ đảo chiều tăng.

Zone 1: 36019 - 36035
Zone 2: 35885 - 35943
Zone 3: 35732 - 35803
Zone 4: 35585 - 35626

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.