FAST-TRADING

US30 vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn đang trong giai đoạn giảm ngắn hạn, chú ý canh Sell tại Zone 3, nếu giá vượt Zone 3 sẽ đảo chiều tăng.

Zone 1: 36019 - 36035
Zone 2: 35885 - 35943
Zone 3: 35732 - 35803
Zone 4: 35585 - 35626

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd