votiensanh

Nhịp điệu thôi miên - kiểu 2

OANDA:US30USD   US Wall St 30
nội dung mang tính chất lưu trữ
ở lần chạm thứ 3 đám đông nhảy vào mua
Khoản cách mà trader mua tính từ điểm chạm thứ 3 ( từ người vào sớm nhất đến người vào muộn nhất )
sẽ vẽ được 1 hộp
từ đó ta tính ra công thức nếu giá sập và giảm xuống nó sẽ di chuyển được bao nhiêu giá

Tiên Sanh Forex - Kẻ săn Cá Mập

"Đám đông không tốt cũng không xấu
Nhưng họ chỉ là quân tốt trên bàn cờ"
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.