FAST-TRADING

US30 dự kiến canh Buy tại Zone 2

OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay tiếp tục vẫn duy trì trong xu hướng tăng, chúng ta canh Buy tại Zone 2 và 3
Zone 1: 35441 - 35507
Zone 2: 35158 - 35253
Zone 3: 34920 - 34979

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.