FAST-TRADING

US30 dự kiến canh Buy tại Zone 2

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay tiếp tục vẫn duy trì trong xu hướng tăng, chúng ta canh Buy tại Zone 2 và 3
Zone 1: 35441 - 35507
Zone 2: 35158 - 35253
Zone 3: 34920 - 34979

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd